Na našej prevádzke vykupujeme všetky druhy kovových odpadov. Zabezpečíme zvoz šrotu vlastnou technikou, prípadne pristavíme kontajnery rôznych veľkostí. Súčasťou kovového šrotu sú aj odpady z kovových obalov. Odpady z kovových obalov tvoria takmer 5% komunálneho odpadu sú recyklované. SR recykluje 16% odpadov z kovových obalov. Šrot sme schopní upravit buď priamo u dodávateľa alebo na prevádzke pálením.
Patria sem:
Nerez, kovové obaly a profily, koľajnice, plechy, oceľové rúry, stavebná oceľ, nástrojová oceľ, oceľové laná a drôty, pletivo, špony a triesky, radiátory, liatina, stroje, kovové častí z bielej techniky, dopravných a mechanizačných prostriedkov, .
Nepatria sem:
plasty, drevo, betón, kameň, guma, asfalt, porcelán, chemikálie, znečistené oceľové odpady obsahujúce zvyšky nebezpečných materiálov a uzavreté nádoby (najmä kompresory s náplňou, hasiace prístroje, boilery, viaczložkové materiály obsahujúce farebné kovy) a pod.
Cenník výkupu železného šrotu