Na našej prevádzke vykupujeme tiež všetky druhy farebných kovov. Prijímame ich od firiem, organizácií, od občanov mesta a širokého okolia. Ďalej odpadové suroviny triedime, upravujeme na požadovanú kvalitu a expedujeme odberateľom. Zber odpadov sme postupne rozšírili o zber autobatérií, autovrakov, odpadov z elektrozariadení.
Patria sem:
Neželezné kovy, triesky a piliny z medi, bronzu, mosadze, hliníka, olova a zinku ďalej drôty, plechy, profily, obaly, káble, špony a iné súčasti strojov a zariadení.
Nepatria sem:
viaczložkové farebné kovy
Cenník výkupu farebných kovov