I. OBCHODNÉ MENO
ŠROTSERVIS s. r. o.
II. SÍDLO
Mudroňova 85/A
Bratislava
811 03
Slovenská republika
III. IČO: 43 997 431
IV. DEŇ ZÁPISU: 04.03.2008
V. PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
2. prípravné práce k realizácii stavby,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu zabezpečovania verejných kultúrnych podujatí,
5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
6. školiaca a poradenská činnosť v oblasti informačných technológií,
7. automatizované spracovanie dát,
Katalóg odpadov
DruhNázov odpaduKategória
10 02 10okuje z valcovania O
12 01 01piliny a triesky zo železných kovov O
12 01 02prach a zlomky zo železných kovov O
12 01 03piliny a triesky z neželezných kovov O
12 01 04prach a zlomky z neželezných kovov O
15 01 04obaly z kovu O
16 01 17železné kovy O
16 01 08neželezné kovy O
17 04 01meď, bronz, mosadz O
17 04 02hliník O
17 04 04zinok O
17 04 05železo a oceľ O
17 04 06cín O
17 04 07zmiešané kovy O
17 04 11káble iné ako uvedené v 17 04 10 O
19 01 02železné materiály odstránené z popola O
19 10 01odpad zo železa a ocele O
19 10 02odpad z neželezných kovov O
19 12 02železné kovy O
19 12 03neželezné kovy O
20 01 36vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O
20 01 40kovy O