Dodaním kontajneru vieme vyriešiť problém s umiestnením odpadu. V prípade potreby zabezpečíme vývoz kontajneru a prípadné zhodnotenie recyklovateľného materiálu