Zaisujeme likvidáciu nepotrebných strojových zariadení, liniek, hál a kotolní. Pre účely demontáže disponujeme príslušnou technikou a skúsenými, odborne kvalifikovanými pracovníkmi .